За довідками звертатися за телефоном +38 (05161) 6-32-16, або надсилайте листи на e-mail: lysogirska2016@ukr.net
Меню сайту

Категорії розділу
Шкільні новини [445]
Фотоальбоми [0]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Час

Професійні деформації вчителя та шляхи їх подолання

http://ped-kopilka.com.ua/upload/blogs/artikl07/14327_f91061c5f98aa24fa498ffcd8d8c181b.jpg.jpg


Актуальність. Освоєння особистістю професії неминуче супроводжується змінами в її структурі, коли, з одного боку, відбувається посилення й інтенсивний розвиток якостей, які сприяють успішному здійсненню діяльності, а з іншого - зміна, придушення і навіть руйнування структур, що не беруть участь в цьому процесі. Якщо ці професійні зміни розцінюються як негативні, тобто порушують цілісність особистості, її знімають адаптивність та стійкість, то їх варто розглядати як професійні деструкції або деформації.
Основний матеріал. Професійні деструкції - це зміни сформованої структури діяльності й особистості, негативно позначаються на продуктивності праці і взаємодії з іншими учасниками цього процесу (Зеєр Е.Ф.) [1].
Професійна деформація особистості - зміна якостей особистості (стереотипів сприйняття, ціннісних орієнтацій, характеру, способів спілкування і поведінки), які наступають під впливом тривалого виконання професійної діяльності [2].
Найбільший вплив професійна деформація впливає на особистісні особливості представників тих професій, робота яких пов'язана з людьми (чиновники, керівники, працівники по кадрам, педагоги, психологи, вчителі, військовослужбовці, медичні працівники).

 

Ступінь вираженості професійної деформації вчителя визначається стажем роботи, змістом педагогічної діяльності та індивідуально-психологічними особливостями особистості.
У передачі професійної деформації від одного вчителя до іншого великий вплив має системне поведінку людей, тобто закріплені у свідомості вчителів багатовікові норми і стереотипи, уявлення про способи спілкування та типову поведінку в школі. У груповому професійному свідомості закріпилася певна техніка взаємодії учитель - учень, яка як додаток до багатовікової класно-урочної системи передається з покоління в покоління через десятиліття і століття. Професійна деформація міцно закріпилася в існуючих шкільних та університетських підручниках, методичних посібниках, що є інформаційними моделями прийнятої педагогічної системи.
Особистісні

 Професійні
Авторитарність
Демонстративність
Домінантність
Агресія
Байдужість(педагогічна індиферентність)
Поведінковий трансфер
Соціальне лицемірство
Вивчена безпорадність
Неадекватна самооцінка Педагогічний догматизм
Інформаційна пасивність
Формалізм
Некомпетентність
Консерватизм
Рольовий експансіонізм
Монологизм
Дидактичність

 

 

Основні професійні деформації педагога.
Розглянемо коротку характеристику деформацій педагогів [3]:
1) Авторитарність педагога проявляється в централізації всього навчально-виховного процесу, одноосібному здійсненні управлінських функцій, використанні переважно розпоряджень, рекомендацій, вказівок. Авторитарність виявляється в зниженні рефлексії - самоаналізу і самоконтролю педагога.
2) Демонстративність - якість особистості, що проявляється в емоційно забарвленому поведінці, бажання подобатися, прагнення бути на очах, проявити себе. Відома демонстративність педагогу професійно необхідна. Проте коли вона починає визначати стиль поведінки, що знижує якість педагогічної діяльності, стаючи засобом самоствердження.
3) Домінантність обумовлена виконанням педагогом владних функцій. Йому надані великі права: вимагати, карати, оцінювати, контролювати. Домінантність як професійна деформація притаманна майже всім педагогам зі стажем роботи понад 10 років.
4) Педагогічна агресія проявляється у ворожому ставленні до недбайливих і неуспішним учням, у прихильності до "каральним" педагогічним впливам, у вимозі беззаперечного підпорядкування педагогу.
5) Соціальне лицемірство педагога обумовлено необхідністю виправдовувати високі моральні очікування учнів та дорослих, пропагувати моральні принципи і норми поведінки. Соціальна бажаність з роками перетворюється в звичку морализирования, нещирість почуттів і відносин.
6) Педагогічна індиферентність (байдужість) характеризується емоційною сухістю, ігноруванням індивідуальних особливостей учнів. Педагогічна байдужість розвивається на основі узагальнення особистого негативного досвіду педагога. Педагогічна індиферентність розвивається з роками як наслідок емоційної втоми і негативного індивідуального досвіду взаємодії з учнями (авторитарна центрация).
7) Вивчена безпорадність формується тоді, коли суб'єкт переконується, що ситуація, в якій він опинився і яка ні в якій мірі його не влаштовує, абсолютно не залежить від його поведінки, від вживаються ним зусиль цю ситуацію змінити. Мотив особистого розвитку, росту і оволодіння компетентністю в цьому випадку підміняється систематичною демонстрацією власної безпорадності, перекладанням вирішення всіх своїх проблем на оточуючих людей.
8) Неадекватна самооцінка виявляється в основному в завищеній самооцінці пов'язаної з роллю всезнаючого вчителя. В стані дистресу на тлі емоційного вигорання самооцінка занижена, характерні самозвинувачення, самобичування.
9) Поведінковий трансфер (ідентифікація з агресором) характеризує формування рис рольової поведінки та якостей, притаманних вихованцям, учням. Ненормативне поведінка учнів: агресивність, ворожість, грубість, емоційна нестійкість - переноситься, проектується на професійну поведінку педагога, і він присвоює окремі прояви відхиляється.
10) Педагогічний догматизм виникає внаслідок частого повтору одних і тих же ситуацій, типових професійно-педагогічних завдань. У педагога формується схильність до спрощення проблем, застосування вже відомих прийомів без обліку всієї складності педагогічної ситуації. Догматизм проявляється в ігноруванні психолого-педагогічних теорій, зневажливому ставленні до науки, інновацій, самовпевненості і завищеною самооцінці і розвивається із зростанням стажу роботи, супроводжуючись зниженням загального інтелекту.
11) Рольовий експансіонізм проявляється в тотального занурення в професію, фіксації на власних педагогічних проблемах і труднощах, у нездатності і небажання зрозуміти іншу людину, у переважанні обвинувальних і повчальних висловів, безапеляційних суджень. Ця деформація виявляється в жорсткому рольову поведінку за межами навчального закладу, у перебільшенні ролі викладається предмета.
12) Дидактичність - це прояв педагогічних витрат пояснювально-ілюстративних методів навчання. Вона виражається в прагненні вчителя все пояснити самому, а у виховній роботі - в нравоучении і поясненнями.

 

Дидактичність педагога проявляється також за межами навчального закладу: в родині, неформальному спілкуванні, часто набуває характеру професійного занудства. Найбільш часто дидактичність виявляють емоційно стримані викладачі природничо-математичних і технічних дисциплін, котрі мають стаж роботи більше 15 років.
13) Інформаційна пасивність педагога проявляється в небажанні вдосконалення навичок роботи з інформацією та підвищення інформаційної компетентності (інформаційної культури), припинення свого професійного самоосвіти і самовиховання після накопичення певної кількості інформації та методичної бази для викладання свого предмета;
14) Розвитку консерватизму сприяє та обставина, що педагог регулярно репродукує один і той же навчальний матеріал, застосовує певні форми і методи навчання і виховання. Стереотипні прийоми педагогічного впливу поступово перетворюються на штампи, економлять інтелектуальні сили педагога, які не викликають додаткових емоційних переживань. Спрямованість у минуле при недостатньо критичне до неї ставлення формує у педагогів упередження проти інновацій.
15) Монологизм. Цей процес супроводжується згасанням здатності до діалогу - не як до обміну "черговими репліками", а як до взаємообміну і взаємозбагачення особистісними смислами, як до проникнення у внутрішній світ Іншого" та відображення в ньому свого внутрішнього світу. 16) Формалізм - формальне ставлення до роботи, відсутність творчості, фантазії, виконання роботи за принципом «аби відчепилися».
17) Некомпетенность є наслідком вищевказаних деструкцій у роботі. Відсутність розвитку особистості, професійного росту призводить до поступового зниження рівня компетентності вчителя.
Як вже було згадано вище, одним з ф
акторів професійної деформації є перевтома, хронічна втома, не вміння розподіляти свій час і дозвілля.

У цьому можуть допомогти способи зняття напруги, втоми за короткий час, наприклад:
1) Час виконання - 60 секунд. Можна виконувати за письмовим столом, у транспорті.
Сядьте якомога зручніше і ослабте будь-яку тугу одяг, взуття, краватку, ремінь...Тепер напружте м'язи, стиснувши кулаки і намагаючись доторкнутися тильною стороною зап'ястя до плечей, а також нахмурьтесь і притисніть кінчик язика до верхнього неба. Одночасно випрямити ноги, потягніть шкарпетки, втягніть живіт і зробіть глибокий вдих.
Затримайтеся в такому положенні, повільно рахуючи до 5, відчуйте, як зникає напруга в м'язах. Потім зробіть повільний видих і розслабте все тіло. Уявіть собі, що Ви маріонетка з обрізаними ниточками. Опустіть плечі, розтисніть пальці і відкиньтеся на кріслі. Розгладьте лоб і розтисніть зуби, дозволивши підборіддя вільно опуститися. Тепер зробіть 2-ой вдих і затримайте дихання, повільно рахуючи до 5-ти.
Наступні 15 секунд дихайте повільно і глибоко. Під час кожного видиху повторюйте про себе слово "спокій", намагаючись відчути, як розслабляється кожна клітинка Вашого тіла. І, нарешті, заспокойте свої нерви, уявивши, що Ви лежите на золотистому, прогрітому на сонці піску на березі чистого синього океану. Постарайтеся зробити цей образ як можна чіткіше і утримуйте його в своїй свідомості протягом 30 секунд.
2) Закрийте очі. Займіть зручне положення. Зробіть 2-3 глибоких вдиху і видиху. Згадайте ситуацію, в якій у Вас був гарний настрій, і Ви відчували себе переможцем, у Вас все виходило. Постарайтеся побачити цю ситуацію як можна точніше, яке у Вас вираз обличчя? Де ви знаходитесь? Що Вас оточує? Хто поряд з Вами? Як Ви виглядаєте? У що Ви одягнені? Постарайтеся побачити цю ситуацію як можна точніше, розглянути все до найдрібніших подробиць.
Постарайтеся почути звуки, які Вас оточують. Що це за звуки? Шум за вікном? Голоси? Музика? Постарайтеся почути ці звуки, які Вас оточують як можна точніше. Насолоджуйтеся ними. Постарайтеся відчути цю ситуацію. Відчуйте, яка температура в приміщенні. Відчуйте, як торкається одяг до Вашого тіла. Які емоції Ви відчуваєте в даний момент? Які відчуття в тілі виникають?

 

Затримайте свою увагу на цих відчуттях, а потім уявіть, як Ви зберігаєте ці почуття. Насолоджуйтеся цими відчуттями. Потягніться, випрямьтесь і відкрийте очі. Зверніть увагу, як Ваш настрій покращився.
Професійні деформації неминучі, але при використанні різноманітних особистісно орієнтованих технологій корекції і засобів профілактики, можливо, їх подолання. Потреба подолання професійної деформації вчителя диктується тим, що від стійкості вчителя до професійної деформації в прямій залежності знаходиться становлення його професійної компетентності. Компетентність педагога і професійна деформація взаємообумовлені: з одного боку, розвиток професійної деформації знижує рівень професійної компетентності, з іншого - високий рівень компетентності сприяє корекції професійних деформацій.
Способи подолання професійних деформацій педагога:
1. Підвищення компетентності (соціальної, психологічної, загальнопедагогічної, предметної).
2. Діагностика професійних деформацій та розробка стратегії подолання.
3. Проходження тренінгів особистісного і професійного зростання (будь-які рольові ігри, в тому числі салонні як «Мафія»). Мета - зміна соціальних ролей, скидання агресії).
4. Рефлексія професійної біографії та розробка альтернативних сценаріїв подальшого особистісного і професійного зростання.
6. Оволодіння прийомами, способами саморегуляції емоційно-вольової сфери та самоаналізу.
7. Використання інноваційних форм і технологій навчання.
8. Проведення серед педагогів конкурсів, олімпіад, оглядів професійних досягнень.
9. Засвоєння нового, "додаткового" навчального предмета та викладання її як факультативного.
10. Індивідуальна робота з психологом у формі консультування, психотерапії, психокорекції. Мета: зниження рівня агресивності, підвищення емоційної стабільності, діалогізація спілкування, адекватна самооцінка, подолання інших проявів професійних деформацій.

Комплексна профілактика і корекція процесу професійної деформації особистості педагога повинна включати 4 рівня:
1. Тілесний. Заняття спортом, зняття м'язового напруги (м'язовий панцир), втоми, головного болю, безсоння і т.д.
2. Емоційний. Зняття емоційної напруги, зниження рівня неспокою, тривожності, пригніченості, апатії.
3. Смисловий (раціональний). Переосмислення своєї професійної діяльності, зняття негативного ставлення до своєї роботи, формування/реконструкція позитивного образу вчителя, поліпшення саморозуміння та самоприйняття.
4. Поведінковий. Усунення стереотипів професійних дій, освоєння нових більш адаптивних і результативних форм поведінки на роботі[4] .
Вправа «Моя професійна роль»
Кожному видається картка, на якій зафіксована певна професійна комунікативна позиція: «Помічник», «Мама», «Вихователь»,«Авторитет», «Ідеал»,«Предметник», «Сухар, «Друг», «Суддя», «Інтелектуал», «Добряк», «Спостерігач»,«Посередник між учнем і батьком» і.т.д. Кожен оголошує свою позицію: «найкращий вчитель...(називає свою позицію), тому що.... Наступний по колу: «А я не згоден, тому що Самий.... найкращий вчитель...» І так поки коло не замкнеться.
Обговорення: які асоціації викликала роль (з собою, з ким з колег, вчителів з дитинства), які робочі ситуації згадалися?
В кінці зняти з усіх ролі: «Я не тільки Помічник» і т.д

Висновок. Цілеспрямована робота по попередженню і корекції професійних деформацій повинна стати однією з значимих характеристик професійної компетентності педагога, а облік впливу професійних деформацій на якість викладання будь-якого предмета, - предметом психологічних досліджень найближчого майбутнього.

Радіо онлайн

Sinoptik

Вхід на сайт

Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Пошук

Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Архів записів

Copyright MyCorp © 2020Конструктор сайтів - uCoz