За довідками звертатися за телефоном +38 (05161) 6-32-16, або надсилайте листи на e-mail: lysogirska2016@ukr.net Вітаємо призерів обласних змагань з настільного тенісу!
Меню сайту

Категорії розділу
Шкільні новини [447]
Фотоальбоми [0]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Час

 Лисогірський освітній округ «Сузір’я»

 

Перспективний план роботи над науково-методичною темою

 

   «Від інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність учителя – до формування компетентної особистості учня»

 

Учитель живе доти, доки він вчиться,

тільки-но він перестає вчитися,

у ньому помирає вчитель

К.Д.Ушинський

 

  

Освіта XXІ століття має за мету виховання особистості, що здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблеми, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Тому проблема підвищення рівня професійної компетентності педагогів в умовах сьогодення стає особливо актуальною.

Сьогодні  навчальному закладу потрібен учитель-психолог, учитель-технолог, учитель-дослідник, учитель-наставник, який повинен уміти розв’язувати творчі професійні проблеми.

Становлення успішного вчителя-предметника – найважливіше завдання сучасної школи. Змінюється й роль учителя:

 • учитель вводить дитину у сферу навчання предмета і створює атмосферу емоційного успіху, збуджує інтерес до його вивчення;
 • учитель закладає основи майстерності;
 • учитель виводить учня на високопрофесійний рівень.

 

Мета програми: 

 • сприяти підвищенню рівня професійної майстерності педагогічних працівників округу;
 • забезпечувати діяльнісний підхід педагогів до організації навчально-виховного процесу;
 • створювати оптимальні умови для реалізації творчого потенціалу вчителя;
 • сприяти формуванню у дітей ключових і предметних компетентностей;
 • сприяти створенню психолого-педагогічних умов для розвитку мотиваційної сфери учнів як засобу підвищення якості освіти.

Завдання:

 • створення умов для неперервного професійного зростання педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності;
 • широке використання ефективних педагогічних технологій;
 • системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують особистісно орієнтований підхід до учнів;
 • реалізація діяльнісно-компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу;
 • створення здорового мікроклімату в школах округу, сприятливих умов для навчання і виховання, співпраці вчителів і учнів;
 • результативність участі учнів округу в олімпіадах, творчих конкурсах;
 • підвищення конкурентоздатності випускників.

 

Термін реалізації: 2014/2019 рр.

 

Етапи реалізації:

І. Підготовчий  (2014/2015 н. р.)

Мета:  сформувати особистісну потребу та психологічну готовність педагогів до підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною темою округу.

Зміст роботи:

 1. Аналіз результатів педагогічного процесу, дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного вчителя:
 • аналіз роботи округу за навчальний рік;
 • вивчення рівня навчальних досягнень школярів, їх вихованості, розвитку;
 • відвідування уроків, позакласних заходів адміністрацією, методичним активом з наступним аналізом професійного рівня вчителів;
 • анкетування, діагностування вчителів з метою виявлення рівня їхньої професійної кваліфікації;
 • ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, новими педагогічними технологіями.
 1. Вивчення науково-методичної літератури з даної теми.
 2. Виявлення сильних і слабких позицій вчителів та визначення шляхів подолання труднощів.
 3. Складання плану роботи над темою, розподіл обов’язків між членами педагогічних  колективів.

Форми роботи:

- оперативна нарада;
- аналіз і обговорення діагностичних анкет педпрацівників;
- самоосвіта;
- оформлення виставки наукової і науково-методичної літератури матеріалів з обраної теми;
 - створення ініціативної творчої групи з метою побудови моделі нової технології, планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань;
- складання плану роботи над темою, розподіл обов'язків між членами педагогічного колективу, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодія з іншими елементами педагогічного процесу.
 - педагогічні та методичні ради;

психологічні тренінги;

- педагогічні читання.


Очікувані результати:
- Психологічна готовність вчителів округу до роботи над втіленням єдиної науково-методичної   теми, підвищення професійної компетентності.
- Розробка і затвердження планів роботи щодо реалізації науково-методичної теми на 2014–2019 роки.
- Сформованість уявлень  про зміст та структуру професійної компетентності. 


ІІ етап: Практичний  -  2015-2018 рр.

Мета: опрацювання змісту та засвоєння методики формування професійної компетентності, практичне дослідження проблеми та дослідження результативності роботи; розробка   системи професійної підготовки вчителя до педагогічної діяльності в інноваційних умовах; апробація  створеної моделі педагога у педагогічній діяльності.

Зміст роботи:

 1. Осмислення кожним вчителем власного рівня професійної компетентності.
 2. Створення умов для вирішення поставлених завдань:
  • оформлення довідкового інформаційного куточка з даної теми;
  • вивчення досвіду роботи педагогів інших закладів, які працюють над аналогічними темами;
  • створення консультаційного пункту в окрузі.
 3. Розвиток творчості  та самостійності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій.
 4. Розробка творчими групами основних положень, рекомендацій, методичних заходів найбільш ефективних у роботі школи.
 5. Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях методичних об’єднань.
 6. Організація взаємовідвідування уроків.
 7. Узагальнення та впровадження в практику роботи педагогів перспективного педагогічного досвіду з даної теми.
 8.  Розробка планів самоосвіти вчителів.
 9.  Створення моделі компетентного вчителя.
 10.  Творчі звіти кращих педагогів за результатами роботи над науково-методичною темою.

Форми роботи: оперативні наради;  методичні та педагогічні ради; засідання творчої групи; місячники педагогічної майстерності; панорама творчих знахідок; педагогічні читання; відкриті уроки; майстер-класи; творчі звіти вчителів за темою самоосвіти; круглий стіл; засідання методичних об’єднань; проведення підсумкових контрольних робіт, тестування, здійснення контрольних зрізів для вивчення впливу педагогічних технологій на рівень навчальних досягнень учнів.

Очікувані результати:

 • створення системи власних напрацювань кожного з учасників навчально-виховного процесу;
 • широке впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій;
 • обмін набутим досвідом;
 • підвищення результативності й ефективності навчально-виховного процесу у школі.

 

ІІІ . Узагальнювальний – 2018/2019 н. р.

Мета: здійснення моніторингу динаміки змін професійної компетентності педагогів школи; підбиття підсумків роботи над темою, оцінка рівня самореалізації вчителів; оприлюднення загальних підсумків впровадження проблемного питання, підготовка матеріалів з цього питання.

Зміст роботи:

 1.  Проведення моніторингу  динаміки змін рівня професійної компетентності педагогів округу.
 2. Узагальнення та аналіз результатів діяльності вчителів.
 3. Виступи педагогів округу на науково-практичних конференціях різного рівня.
 4. Творчі звіти кращих вчителів про роботу над власними методичними темами.
 5. Оформлення результатів роботи.

Форми роботи:

 • проведення контрольних зрізів навчальних досягнень учнів, директорських контрольних робіт;
 • фестиваль майстер-класів  вчителів округу;
 • підсумкова науково-практична конференція;
 • створення електронних портфоліо вчителів;
 • опис досвіду роботи у вигляді брошур, буклетів, презентацій.

Очікувані результати:

 • підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників округу та результатів освітнього та виховного  процесів у школах;
 • професійне зростання педагогів;
 • широке використання ефективних педагогічних технологій;
 • цілісна реалізація науково-методичної проблемної теми;
 • зацікавленість  педагогів результатами роботи, вдосконалення  форм і методів науково-методичної роботи;
 • позитивна динаміка результатів навчальної й позаурочної діяльності учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів І (підготовчого) етапу

на 2014/2015 н. р.

 

№ з/п

Зміст роботи

Виконавці

Термін виконання

1

Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в шкільних методичних кабінетах.

ЗНВР

Протягом року

2

Створення картотеки рекомендованої літератури  з проблеми.

ЗНВР, бібліотекарі

Протягом року

3

Організація наставництва, консультацій для молодих вчителів.

Адміністрація

Вересень

4

Складання плану роботи над проблемою, розподіл обов’язків між членами педагогічного колективу, створення творчої групи.

Адміністрація

Вересень

5

Діагностування педагогів з метою вивчення їх професійної майстерності.

Психолог

 Жовтень

2014 р.

6

Психолого-педагогічний семінар «Формування індивідуального стилю роботи вчителя» (Лисогірська ЗОШ І-ІІІ ст.№1)

Адміністрація, психолог

 Квітень 2015р.

7

Семінар-тренінг «Самоосвіта педагога як умова підвищення професійної компетентності вчителя»   (Бандурський НВК)

Адміністрація

 Грудень

2014р.

7

Педагогічні ради

 • Професійна компетентність вчителя як необхідна умова ефективності процесу навчання. (Спільна)
 • Школу створює учитель. (Лисогірська ЗОШ І-ІІІ ст..№1)
 • Майстерність учителя – вияв творчої активності особистості педагога та необхідна умова підвищення якості знань учнів. (Бандурський НВК)
 • Формування мотивації навчальної діяльності школяра. (Тарасівський НВК)

 

Адміністрація, вчителі округу

 

 

 

Адміністрація

 

 

 Березень 2015р.

 

 

 

Листопад 2014р.

8

Методичні ради:

 • Мистецтво ведення сучасного уроку як запорука якісної освіти.
 • Особистісне й професійне зростання педагога як умова розвитку школи життєвої  компетентності.

 

Члени методичної ради

 

Грудень 2014р.

 

Травень 2015р.

9

 Педагогічні читання. (Лисогірська ЗОШ  І-ІІІ ст.№1)

Вчителі   

Січень   2015р.

10

Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної теми. Створення папок самоосвіти

Вчителі округу

Протягом року

 

 

 

 

Радіо онлайн

Sinoptik

Вхід на сайт

Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Пошук

Календар
«  Червень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Архів записів

Copyright MyCorp © 2018Конструктор сайтів - uCoz