За довідками звертатися за телефоном +38 (05161) 6-32-16, або надсилайте листи на e-mail: lysogirska2016@ukr.net
Меню сайту

Категорії розділу
Шкільні новини [445]
Фотоальбоми [0]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Час

  Акульшина Ольга Василівна,

вчитель української мови та літератури

Тарасівського НВК

 

Інтернет-консультація

для вчителів української мови і літератури

«Формування мовленнєвої компетентності школярів засобами

ігрових  технологій»

 

 

                                Гра – це величезне світле вікно, через яке  в

духовний світ дитини    вливається живлющий

потік уявлень, понять про навколишній світ.

Гра – це іскра, яка запалює вогник допитливості

 та зацікавленості.

                                                                                                   В.Сухомлинський

 

Навчальна гра як спеціальний вид діяльності, спрямований на засвоєння та застосування певних знань, умінь та навичок, є засобом навчання, основний педагогічний зміст і призначення якоїнавчити діяти.   

Дидактична мовна гра – це практична групова вправа з вироблення оптимальних рішень, застосування методів і прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють реальні обставини. Під час гри в учня виникає мотив, суть якого полягає в тому, щоб успішно виконати взяту на себе роль. Отже, система дій у грі виступає як мета пізнання і стає безпосереднім змістом свідомості школяра. Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог:

 1. Готовність учнів до участі в грі. (Кожен учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити мету її, кінцевий результат, послідовність дій, мати потрібний запас знань для участі у грі).
 2. Забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом.
 3. Чітка постановка завдання гри. Пояснення гри – зрозуміле, чітке.
 4. Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі можна пропонувати всю гру і різні її варіанти.
 5. Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати.
 6. Не можна допускати приниження гідності дитини (образливі порівняння, оцінка за поразку в грі, глузування тощо).

Класифікація дидактичних ігор.

Місце і роль ігрової технології в навчальному процесі, поєднання елементів гри та навчання багато в чому залежать від розуміння учителем функцій і класифікації педагогічних ігор. Класифікуються дидактичні ігри за декількома принципами:

1. За видом діяльності:

 • фізичні (рухові),
 • інтелектуальні (розумові),
 • трудові,
 • соціальні
 • психологічні.

2. За характером педагогічного процесу:

 • Навчальні, тренувальні, контролюючі, узагальнюючі;
 • Пізнавальні, виховні, розвиваючі;
 • Репродуктивні, продуктивні, творчі;
 • Комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні та інші.

3. За характером ігрової методики:

 • предметні,
 • сюжетні,
 • рольові,
 • ділові,
 • імітаційні,
 • ігри-драматизації.

5. За ігровим середовищем:

 • ігри з предметами і без них,
 • настільні,
 • кімнатні,
 • вуличні,
 • на місцевості,
 • комп'ютерні

У дидактиці немає єдиної кла­сифікації навчальних ігор у навчальному процесі використовують різні варіанти гри. За методикою проведення, дидактичною метою та шляхами її досягнення ігри поділяються на імітаційні, рольові, сюжетні, ігри-змагання, ігри-драматизації.

Імітаційні ігри на заняттях зоб­ражують діяльність якоїсь організації, підприємства чи установи (наприклад, ділова нарада, збори, співбесіда). Сценарій такої гри описує сюжет, імітуючі процеси та об'єкти.

Рольові ігри — такі, де вироб­ляються дії, тактика поведінки, виконання функцій конкретної особи. Тут розробляється сюжет-п'єса, між учнями розподіляють­ся ролі з обов'язковим змістом.

Операційні ігри спрямовані на виконання конкретних операцій. Моделюється відповідний робо­чий процес, гра проводиться в умовах, що імітують реальні.

Дидактичні ігри можна поділити на три основні види: 

ігри з предметами (використовуються об’єкти праці і реальні предмети; учні можуть ознайомитися з властивостями предметів, їх ознаками: форма, колір, величина);

друковані ігри (кросворди, ребуси,  головоломки і т.д.) у процесі складання і розгадування кросвордів учні, з одного боку, повторюють раніше вивчене, а з іншого – навчаються самостійно здобувати знання, коли звертаються до довідкової та науково-популярної літератури; 

словесні ігри – дозволяють швидко знаходити потрібну відповідь на поставлене питання, точно і чітко формулювати свої думки і т.д. На уроках української мови ефективним є використання друкованих та словесних ігор.
У взаємозв'язку мовлення та гри, виконуються такі функції:

•освітня

•виховна

•естетична

•експресивна

•культуроносна

Мовленнєва компетенція - це вміння адекватно й доречно спілкуватися рідною мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення.

• «Гра – це могутній виховний засіб, який виробило людство і тому в ній істотна потреба людської природи.» К.Д.Ушинський

• «У дитини є жага гри, і потрібно її задовольняти. Необхідно не тільки дати їй час пограти, а й заповнити цією грою все життя дитини. Все її життя – це гра.» А.С. Макаренко

 • «Гра – це іскра, яка запалює вогник допитливості, цікавості.» В.О. Сухомлинський

Класифікація дитячих ігор:

• За метою і формою

• За змістом

• За матеріалом  

• За способом організації.

Види ігор :

• Навчальні, розважальні, рухливі, ігри-забави, ігри-небувальщини, ігри-заняття, музично- дидактичні, хороводні, народні, етнографічні, ігри з правилами

• Сюжетно-рольові, ігри-драматизації, ігри за літературними сюжетами, режисерські, мовленнєві, театралізовані, спортивні, дидактичні

• Ігри на наочній основі (з предметами, іграшками, картинками, музичним інструментом, лото, доміно, настільно-друковані і т.ін.)

• Колективні, групові, індивідуальні, парні, ініціативні, самостійні, стимульовані, творчі.

• Ігри на наочній основі (з предметами, іграшками, картинками, музичним інструментом, лото, доміно, настільно-друковані і т.ін.)

• Колективні, групові, індивідуальні, парні, ініціативні, самостійні, стимульовані, творчі.

Класифікація українських народних ігор

Види ігор : ігри з елементами драматизації;  рухливі ігри з текстом ; словесні народні ігри ; ігри на розвиток фонематичного слуху ; народні ігри з іграшками;  музичні народні ігри;  ігри-розваги ; ігри-забави

Дидактична гра – це навчальна гра, вона використовується в навчально-виховному процесі школярів для закріплення та уточнення знань дітей про навколишній світ.

 • У ній закладено одночасно два завдання: навчальне (пізнавальне) та ігрове (розважальне) вчитель водночас навчає дітей і грає разом з ними, а діти, граючись, навчаються.

Структура дидактичної гри

• Дидактичні та ігрові завдання

• Ігровий задум

• Правила

• Ігрові дії

• Результат завдання:

 • виховання звукової культури мовлення;

 • формування граматичної правильності мовлення;

 • збагачення лексичного запасу дітей;

• розвитку зв'язного мовлення.

Класифікація дидактичних ігор:

• За навчальним змістом

• За пізнавальною діяльністю

• За ігровим задумом, завданнями й ігровими діями є (ігри-доручення,  ігри з відгадуванням загадок, сюжетно-рольові дидактичні ігри, ігри у фанти або в заборонений «штрафний» предмет)

Словесна гра це  гра, змістом якої виступає мовленнєве висловлювання. Результат гри – це  породження нового висловлювання-тексту (слово, фраза, речення, судження, розповідь). Слово – засіб  реалізації ігрової дії та ігрового задуму.

Словесні ігри, спрямовані на розвиток мовлення.

Вербальні ігри – це   словесні ігри, спрямовані на вирішення мовленнєвих завдань, змістом яких виступає безпосередньо зв'язне (діалогічне, монологічне) мовлення, мовленнєві висловлювання різного типу(опис, розповідь, міркування, пояснення), які побудовані за змістом художніх текстів.

• ігри-драматизації;

• ігри за змістом художніх творів;

• ігри-інсценування;

• ігрові мовленнєві вправи за змістом художніх творів;

• ігрові мовленнєві казкові ситуації репродуктивні творчі

• сюжетно-рольові ігри;

• театралізовані ігри;

 • режисерські ігри;

• ігри-небувальщини;

Слід визнати, що гра охоплює всі періоди життя людини. З грою людина не розлучається ніколи, змінюються лише її мотиви , форми проведення, ступінь вияву почуттів та емоцій. Таким чином, теорія і практика переконують  у тому, що  ігри мають широкі можливості у навчальному процесі.

 

 

Література:

1. Воробйова С. Дидактична гра в процесі навчання / С. Воробйова // Рідна школа. – 2012. – №10. – С.46-48.
2. Долбенко Т. Активізація пізнавальної діяльності підлітків: ігрові технології / Т. Долбенко // Рідна школа. – 2007. – № 10. – С. 36-39.
3. Жорник О. Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної ігрової діяльності / О. Жорник // Рідна школа. – 2008. – №2. – С.26-28.
4. Кудикіна Н. Психологія та педагогіка гри / Н. Кудикіна // Відкритий урок. – 2006. – №5-6. – С.32-36.
5. Макаренко А. С. Гра // Макаренко А. С. Твори: в 7 т. – К.: Рад.школа, 1954. – Т. 4. – С. 367-368.

 

 

Радіо онлайн

Sinoptik

Вхід на сайт

Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Пошук

Календар
«  Лютий 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Архів записів

Copyright MyCorp © 2021Конструктор сайтів - uCoz